Mi a KözMű – Közös Műhely?

A KözMű – Közös Műhely Szövetkezet a kézműiparban dolgozó, a társadalmi kérdésekre érzékeny szakemberek kezdeményezése, alulról jövő szerveződés. Azzal a modellalkotó szándékkal jött létre, hogy gépek, felszerelések (és tudás) álljanak az olyan alkotók, iparosok rendelkezésére is, akiknek nincs helyük, vagy pénzük az ilyen munkaeszközök beszerzésére és üzemeltetésére, illetve szívesen dolgoznának egy barátságos, szakmai közösségben.

A KözMű elsődleges célja tehát szövetkezeti modellben, közösen létrehozott alkotó-, közösségi tér üzemeltetése, ahol biztonságos, modern, jól felszerelt műhelyben dolgozhatnak a közösség tagjai. Műhelyeinkben (IX. kerület, Vendel utca és VIII. kerület, Orczy út) egymáshoz szeretettel, elfogadással és őszinte, építő kritikával viszonyulunk.

A (saját és mások által nálunk tartott) nagyközönségnek szóló workshopok révén célunk továbbá a DIY eszköztárának terjesztése, a kézműves, iparos tevékenységek szakmai alapjainak, valamint a környezettudatos, újrahasznosító szemlélet minél szélesebb körű megismertetése, átadása.

A KözMű egy ERNYŐSZERVEZET: az olyan kezdeményezések, műhelyek, alkotó közösségi terek gyűjtőhelye, amelyek elköteleződnek missziónk iránt, és hozzájárulnak célkitűzéseinkhez.

A KözMű egy KREATÍV KÖZÖSSÉGI TÉR, ahol az emberek találkoznak  és lehetőségük van együtt alkotni, egymástól tanulni, közös munkában részt venni.

A KözMű egy TÁRSADALMI VÁLLALKOZÁS, ami fenntartható működési modelljét nem a kizsákmányolásra építi, és olyan munkavállalóknak is lehetőséget ad, akik szociális, fizikai, vagy szellemi helyzetük miatt hátrányban indulnak a munkaerőpiacon.

A KözMű GYÁRTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÓI tevékenységet is folytat, képzett és gyakorlattal rendelkező iparművészek és szakmunkások, oktatók  szakmai vezetésével.

A KözMű INKUBÁTOR HÁZ is, ahol lehetőség van kísérletezésre, pályakezdőknek eladósodás nélküli vállalkozás elindítására.

A KözMű SZOCIÁLIS: fiataloknak és időseknek, megváltozott munkaképességűeknek egyaránt lehetőséget biztosít, anyagi helyzettől függetlenül.

A KözMű OKTATÁSI PLATFORM, ahol lehetőség van az együttműködésre iskolákkal, tanodákkal, egyetemekkel.

A KözMű KÖRNYEZETVÉDŐ, így minden olyan tevékenységre és javaslatra nyitott, amivel önmagát és közösségét e téren fejlesztheti.

A KözMű NYITOTT (TÉR),  ahol politikai, vallási, etnikai, nemi identitástól függetlenül mindenkit szívesen látunk, aki nézetei mellett képes másokhoz elfogadással és szeretettel viszonyulni.